Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de acetilenă

Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de acetilenă

Informare furnizată de Messer Energo Gaz SRL privind Fabrica de acetilenă de la Mintia.

Informare ca urmare a cerinței Directivei Europene 2012/18/UE transpusă în legislația națională prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Amplasamentul aparținând Messer Energo Gaz SRL și situat în strada Șantierului nr. 1, sat Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara, se află sub incidența reglementărilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, fapt pentru care a fost înaintată autorităților competente notificarea prevazută la art. 7 alin. (1) din legea menționată.

Pe amplasament se află o fabrică de acetilenă în funcțiune, materii prime și materiale reprezentând substanțe periculoase, precum și mai multe depozite conținând recipiente de gaze comprimate, lichefiate și dizolvate sub presiune.

Documentul conţine informaţii privind activitatea desfaşurată şi măsurile ce trebuie să fie luate de populaţie în cazul producerii unui accident major. Poate fi consultat / descărcat cu un singur click.

Asset Publisher

Informații pentru public Mintia 2020.pdf

Informații pentru public Mintia