Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de acetilenă

Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de acetilenă

Informare furnizată de Messer Romania Gaz SRL privind Fabrica de acetilenă de la Mintia.

Informare ca urmare a cerinței Directivei Europene 2012/18/UE transpusă în legislația națională prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Amplasamentul aparținând Messer Romania Gaz SRL și situat în strada Șantierului nr. 1, sat Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara, se află sub incidența reglementărilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, fapt pentru care a fost înaintată autorităților competente notificarea prevazută la art. 7 alin. (1) din legea menționată.

Pe amplasament se află o fabrică de acetilenă în funcțiune, materii prime și materiale reprezentând substanțe periculoase, precum și mai multe depozite conținând recipiente de gaze comprimate, lichefiate și dizolvate sub presiune.

Documentul conţine informaţii privind activitatea desfaşurată şi măsurile ce trebuie să fie luate de populaţie în cazul producerii unui accident major. Poate fi consultat / descărcat cu un singur click

Asset Publisher

Informatii pentru public Mintia 2022.pdf

Informatii pentru public Mintia 2022