Alertă de siguranță

Alertă de siguranță

Pericolul atmosferei îmbogățite cu oxigen în unitățile sanitare

Incidentele recente din unitățile sanitare au evidențiat necesitatea creșterii gradului de conștientizare a pericolelor atmosferei îmbogățite cu oxigen, în special în timpul pandemiei de COVID-19.

 

Pericolele potențiale asociate atmosferei îmbogățite cu oxigen sunt foarte bine cunoscute, iar mai multe publicații EIGA oferă personalului care lucrează cu oxigen detalii despre pericolele de incendiu și explozie associate acestor condiții.

 Mai mult, în timpul pandemiei de COVID-19, pacienții primesc oxigen prin metoda High Flow Nasal Oxygen (HFNO) ca mijloc eficace de tratament, capabil să furnizeze un debit de oxigen de până la 60 de litri pe minut. Deoarece multe secții sunt echipate pentru tratamente cu oxigen și HFNO, este posibil ca sistemele de ventilație să nu poată menține o atmosferă care să nu fie îmbogățită în oxigen.

Toți acești factori contribuie la un risc mai mare de atmosferă îmbogățită cu oxigen (adică mai mult de 23,5% O2 în aer) în instituțiile medicale.

Pe lângă creșterea concentrației de oxigen din secție, există potențialul ca îmbrăcămintea și lenjeria de pat să devină îmbogățite cu oxigen, făcându-le extrem de inflamabile, iar dacă acestea se aprind, vor arde cu putere. În plus, trebuie să se acorde atenție utilizării cremelor și gelurilor pe bază de hidrocarburi, care pot susține un incendiu și agrava situația. Atunci când un mediu sau un material devine îmbogățit cu oxigen și, prin urmare, este foarte inflamabil, o sursă cu energia minimă de aprindere poate aprinde cu ușurință aceste materiale. În concluzie, trebuie verificat și testat corespunzător orice echipament electric din vecinătatea pacientului, pentru a se asigura că nu va provoca scântei care pot aprinde imbrăcămintea și așternutul.

De asemenea, în sălile de operație este necesară prudența, în cazul în care se administrează oxigen în timp ce se utilizează echipament chirurgical cald/încălzit.

Flăcările deschise și fumatul (inclusiv țigările electronice) nu sunt permise în apropierea zonelor unde se adminstrează oxigen.

 

 

Concluzii

 

În timpul pandemiei de COVID-19, riscul atmosferelor îmbogățite cu oxigen din unitățile sanitare este mai mare ca de obicei. Desi sunt bine cunoscute, EIGA dorește să aducă la cunoștința tuturor instituțiilor medicale toate pericolele reprezentate de oxigen și să propună măsuri de precauție:

Factori care contribuie la creșterea riscului de îmbogățire a atmosferei cu oxigen:
o Terapia cu oxigen nazal cu debit mare – până la 60 de litri pe minut;
o Mai mulți pacienți tratați decât în mod normal;
o Noi secții adiționale, care nu sunt echipate corespunzător cu un sistem de ventilație adecvat;
o Echipament electric în vecinătatea pacienților care nu este testat pentru e preveni generarea scânteilor.

 

Unele măsuri de precauție includ:
o Instruiți toți utilizatorii cu privire la manipularea în siguranță a oxigenului;
o Familiarizați personalul cu amplasarea și procedura de blocare a robinetelor cu închidere rapidă a oxigenului la fiecare secție (în caz de alarmă de incendiu);
o Nu permiteți niciodată flăcări deschise și echipamente fierbinți în apropiere;
o Nu utilizați creme și geluri pe bază de hidrocarburi;
o Presupunând că schimbările de aer sunt necesare, creșterea concentrației de oxigen din cadrul unităților de terapie intensivă trebuie evaluată și tratată în consecință;
o În cazul în care sistemul de ventilație nu este proiectat pentru a oferi o ventilare corespunzătoare, se recomandă un sistem de ventilație suplimentar pentru a ajuta la dispersarea oxigenului în interiorul zonei sau într-o zonă laterală (de exemplu, ferestrele deschise). Poate fi luată în considerare, în aceste circumstanțe, varianta ca personalul medical să poarte analizoare portabile de oxigen;
o În cazul în care un pacient este tratat chiar și cu un volum scăzut de oxigen, dacă este mutat într-o zonă în care există posibilitatea să existe flăcări deschise, îmbrăcămintea și așternuturile trebuie lăsate să se aerisească timp de cel puțin 15 minute, pentru a se asigura că oxigenul în exces este dispersat.

 

 

 

References
EIGA Doc 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu
EIGA Safety Leaflet O2 Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu
Safety information on oxygen enrichment is given in the EIGA eLearning on oxygen safetyhttps://eiga.eu/publications/elearning

 

 

 

DISCLAIMER
Toate publicațiile tehnice ale EIGA sau sub numele EIGA, inclusiv Codurile de practică, Procedurile de siguranță și orice alte informații tehnice conținute în astfel de publicații au fost obținute din surse considerate a fi fiabile și se bazează pe informații tehnice și experiență disponibile în prezent de la membrii EIGA și alții la data emiterii lor. În timp ce EIGA recomandă referirea la sau utilizarea publicațiilor sale de către membrii săi, o asemenea referire la sau utilizarea publicațiilor EIGA de către membrii săi sau terțe părți sunt pur voluntare și nu sunt obligatorii. Prin urmare, EIGA sau membrii săi nu garantează rezultatele și nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu referirea sau utilizarea informațiilor sau sugestiilor conținute în publicațiile EIGA.

EIGA nu are niciun fel de control în ceea ce privește performanța sau neperformanța, interpretarea greșită, utilizarea corectă sau necorespunzătoare a oricăror informații sau sugestii conținute în publicațiile EIGA de către orice persoană sau entitate (inclusiv membri EIGA) și EIGA declină în mod expres orice responsabilitate în legătură cu acestea.

Publicațiile EIGA fac obiectul unei revizuiri periodice, iar utilizatorii sunt avertizați să obțină cea mai recentă ediție.

 

 

                                                                                          

© EIGA acordă permisiunea de a reproduce această publicație, cu condiția ca Asociația să fie recunoscută la sursă
EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL
AVENUE DE L’ASTRONOMIE 30
s B-1210 BRÜSSEL
PHONE +32 2 217 70 98
s E-mail: info@eiga.eu www.eiga.eu