Protectia Datelor Personale in cazul Contactelor de Afaceri

Protectia Datelor Personale in cazul Contactelor de Afaceri

1. PRINCIPII
Vă mulțumim că vizitați pagina de internet a Messer Romania Gaz SRL (în continuare: „Messer") și că manifestați interes pentru compania și produsele noastre. Mai jos dorim să vă prezentăm pe scurt aria de aplicare, maniera și scopul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum vă protejăm datele cu caracter personal și ce înseamnă pentru dumneavoastră dacă folosiți ofertele noastre online. 

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care permit o concluzie legată de persoana dumneavoastră, de ex. nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon sau comportamentul de utilizator. Datele pur tehnice care pot fi asociate cu dumneavoastră vor fi considerate de asemenea date cu caracter personal.

Conform Articolului 4 paragraful 7 din Regulamentul UE General privind Protecția Datelor (RGPD) operatorul este: 
MESSER ROMANIA GAZ SRL
Str. Drumul intre tarlale nr. 102-112
RO-032982102, Bucureşti, Sector 3
Tel.: +40 21 327 36 24
Fax: +40 21 327 36 26

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la:
ro-dataprotection@messergroup.com
sau
MESSER ROMANIA GAZ SRL
- Protecția datelor -
Str. Drumul intre tarlale nr. 102-112
RO-032982102, Bucureşti, Sector 3

Atunci când ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele complete divulgate de dumneavoastră (adresa de e-mail, posibil prenumele și numele dumneavoastră, precum și numărul de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări. Informațiile în contextul contactării sunt prelucrate în baza Articolului 6, paragraful 1, litera f din RGPD. Autorizarea permite prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul „interesului legitim" al operatorului cu condiția să nu prevaleze drepturile, libertățile sau interesele dumneavoastră fundamentale. Interesul nostru legitim este legat de prelucrarea contactului dumneavoastră. Puteți obiecta oricând în legătură cu activitățile de prelucrare dacă există motive în situația dumneavoastră specială care se opun activităților de prelucrare. În acest sens este suficient un e-mail către responsabilul cu protecția datelor. 

Dacă folosim furnizori de servicii plătiți pentru funcții individuale ale ofertei noastre sau dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră în scopul publicității, vă vom informa în detaliu mai jos cu privire la procesele respective. Vom indica, de asemenea, criteriile specificate pentru durata stocării respective în acest context.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată în principiu de Messer Information Services GmbH, o subsidiară a Messer Group GmbH (în continuare: „MIS"), pe care am însărcinat-o cu prelucrarea contractelor. MIS a fost atent selectată și însărcinată pentru acest lucru, în plus se supune instrucțiunilor Messer și este verificată în mod regulat. 

 2. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
  1. Aveți următoarele drepturi față de noi legate de datele cu caracter personal care vă privesc:

Dreptul la informare 

Dreptul la rectificare sau ștergere

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul de a obiecta față de prelucrare

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a fi informați de către noi în orice moment cu privire la datele stocate care vă privesc, la originea lor, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora aceste date le sunt transferate, precum și cu privire la scopul stocării. Dacă ne solicitați, contactând în scris Messer sau responsabilul nostru cu protecția datelor, să vă rectificăm datele cu caracter personal, să nu le mai utilizăm sau să le ștergem, bineînțeles că vom face acest lucru fără întârziere.

Vă vom informa de asemenea că furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe această pagină de internet nu este, în general, impusă nici de lege, nici prin contract. Nu sunteți obligați să indicați date cu caracter personal pe acest website, cu excepția cazului în care menționăm acest lucru pentru cazuri individuale în prezenta politic