Breadcrumb

Politica de Confidenţialitate 2024

Politica de Confidenţialitate

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU PARTENERII DE AFACERI ȘI CLIENȚI

Declarația privind protecția datelor pentru contactele comerciale poate fi găsită aici în format PDF .

Introducere

Acest document servește pentru a vă informa în calitate de contact de afaceri, partener de afaceri și client al Messer Romania Gaz SRL cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

Date personale

Termenul date cu caracter personal înseamnă toate informațiile care pot fi legate de dvs. ca persoană fizică. Acestea includ, de asemenea, informații care vă pot fi atribuite numai indirect, de exemplu prin atribuirea acestora unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație sau un identificator online. O persoană care poate fi identificată prin una sau mai multe caracteristici specifice care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice este, de asemenea, considerată identificabilă.

 1. Domeniul de aplicare; Compania responsabilă pentru datele dvs.Messer Romania Gaz SRL este responsabilă pentru prelucrarea informațiilor dvs. de contact de afaceri și a datelor relevante pentru contract ca parte a relației de afaceri cu angajatul / compania dvs.

 1. Datele de contact ale persoanei responsabile și ale responsabilului cu protecția datelor

a) Datele de contact ale persoanei responsabile

Messer Romania Gaz SRL reprezentată de consiliul de administrație

Drum Intre Tarlale nr.102-112, RO-032982, Bucuresti, Sector 3.

Telefon: +40 21 327 36 24

E-mail: ro-dataprotection@messergroup.com

b) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor al Messer Romania Gaz SRL sunt:

Drum Intre Tarlale nr.102-112, RO-032982, Bucuresti, Sector 3.

Telefon: +40 21 327 36 24

E-mail: ro-dataprotection@messergroup.com
 

 1. Ce date prelucrează Messer Romania Gaz SRL?
  Messer Romania Gaz SRL prelucrează următoarele tipuri de informații personale ca parte a relației normale de afaceri și a activității contractuale.

a) Date de contact de afaceri

 • Numele și prenumele, numărul de telefon al companiei, adresa de e-mail de serviciu și adresa poștală de afaceri;
 • Informații suplimentare despre poziția dvs. în cadrul companiei dvs. și activitățile legate de Messer Romania Gaz SRL;
 • Dacă este cazul, informațiile privind sexul și data nașterii stocate în MRC; Informații necesare pentru conformitate și gestionarea riscurilor, inclusiv evaluări ale calității produselor și serviciilor angajatului/companiei dvs.;
 • Fotografii ale clienților, partenerilor de afaceri și vizitatorilor evenimentelor noastre.

Aceste date sunt denumite în continuare "date de contact de afaceri".

b) Date relevante pentru contract

 • Numele și prenumele, data nașterii, locul nașterii, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail a partenerilor de afaceri, clienților și furnizorilor;
 • Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice în legătură cu o comandă de gaze și alte articole sau produse;
 • Date cu caracter personal, cum ar fi detalii bancare, numere fiscale, numere de rezervare, precum și alte date relevante pentru facturare și contabilitate ale persoanelor fizice.

Aceste date sunt denumite în continuare "date relevante pentru contract".

c) Date video

 • Date video de la clienți, vizitatori și terțe părți din supravegherea video.

Ce face Messer Romania Gaz SRL cu datele?


Messer Romania Gaz SRL desfășoară următoarele activități de prelucrare (scopuri) în cadrul normal al relației cu clienții și al activității contractuale:

 • Datele de contact de afaceri și datele legate de contract sunt prelucrate pentru a încheia, executa, îndeplini și rezilia contractele B2C și B2B cu dvs. ca partener de afaceri sau cu compania pe care o reprezentați. Aceasta include, de asemenea, în special, prelucrarea contractuală pentru furnizarea și livrarea de gaze și alte articole sau produse, inclusiv gestionarea funcțională a clienților;
 • Datele de contact de afaceri sunt stocate și prelucrate în programul CRM al Messer Romania Gaz SRL pentru a stabili și menține o relație de afaceri cu dvs. și compania dvs.;
 • Este posibil ca datele de contact de afaceri și datele legate de contract să fie prelucrate pentru raportarea internă.
 • Datele de contact de afaceri și datele relevante pentru contract sunt prelucrate ca parte a gestionării furnizorilor.
 • Datele de contact de afaceri și datele contractuale sunt prelucrate în scopuri de conformitate și de gestionare a riscurilor, inclusiv evaluări ale calității produselor și serviciilor companiei dvs.;
 • Datele de contact de afaceri sub formă de fotografii, cum ar fi clienții, partenerii de afaceri și vizitatorii evenimentelor noastre, sunt luate și publicate pe site-ul nostru, în rețelele sociale, în diverse publicații ale companiei în scopuri de prezentare, informare și marketing;
 • Datele de contact de afaceri sunt prelucrate pentru a trimite buletine informative;
 • Datele video sunt prelucrate în scopul exercitării drepturilor interne, prevenirii infracțiunilor și păstrării probelor în caz de infracțiuni.
 1. Informații generale

a) Drepturile dvs

. La cerere, aveți dreptul de a primi informații despre datele dvs. personale stocate (art. 15 GDPR).

De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte (art. 16 GDPR), dreptul de a solicita restricționarea datelor cu caracter personal prelucrate excesiv (art. 18 GDPR) și dreptul de a le șterge pentru a solicita ca datele cu caracter personal care au fost prelucrate ilegal sau care au fost stocate prea mult timp (atâta timp cât nu există obligații legale de păstrare a datelor și nici alte motive în temeiul art. 17 alin. 3 GDPR) sunt stocate (art. 17 GDPR). De asemenea, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Messer Romania Gaz SRL (articolul 20 din GDPR), cu condiția să ne furnizați datele ca parte a unei declarații de consimțământ sau pentru a îndeplini un contract. Dvs. (sau o terță parte desemnată de dvs.) veți primi datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat (dreptul la portabilitatea datelor).

De asemenea, subliniem dreptul dvs. de a vă opune prelucrării datelor în secțiunea (b) de mai jos (prelucrarea datelor de contact comerciale și prelucrarea datelor video) art. 21 GDPR).  

De asemenea, dorim să vă subliniem dreptul dvs. în orice moment de a vă revoca consimțământul de a publica fotografii și de a primi buletine informative în secțiunea (b) (prelucrarea datelor de contact comerciale) menționate mai jos, cu efect pentru viitor.

Vă puteți exercita drepturile scriind un e-mail la următoarea adresă de e-mail:
ro-dataprotection@messergroup.com.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (articolul 77 din GDPR).

b) Informații generale despre baza legală a tuturor proceselor specificate mai jos

 • Prelucrarea datelor de contact de afaceri de către Messer Romania Gaz SRL se bazează pe art. 6 subsecțiunea 1 lit. f GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Messer Romania Gaz SRL, cu excepția cazului în care aceste interese sau drepturi fundamentale sunt încălcate și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, Prevala. Interesul legitim al Messer Romania Gaz SRL este de a utiliza și de a păstra datele de contact ale partenerilor contractuali sau ale potențialilor viitori parteneri.  

  În plus, în general, puteți refuza această prelucrare a datelor dacă există motive în situația dvs. particulară care se opun prelucrării datelor. Dacă doriți să faceți acest lucru, puteți trimite un e-mail responsabilului cu protecția datelor. În plus, realizarea fotografiilor și publicarea acestora, cum ar fi cele ale clienților, partenerilor de afaceri sau vizitatorilor evenimentelor noastre, se bazează pe art. 6 subsecțiunea 1 lit. f GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Messer Romania Gaz SRL, cu excepția cazului în care aceste interese sau drepturi fundamentale sunt încălcate și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, Prevala. Interesul legitim al Messer Romania Gaz SRL este de a prezenta publicului activitățile Messer Romania Gaz SRL.

  Dacă acest lucru este impus de lege, fotografiile sunt realizate și publicate, cum ar fi cele ale clienților, partenerilor de afaceri sau vizitatorilor evenimentelor noastre, exclusiv pe baza consimțământului efectiv în conformitate cu articolul 6 subsecțiunea 1 lit. a GDPR. Conform acesteia, prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect în viitor.

  Datele de contact comerciale vor fi prelucrate în scopul trimiterii buletinelor informative către dvs. numai dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru acest lucru ca parte a unui proces de înregistrare în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. a GDPR. Conform acesteia, prelucrarea este legală dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

  Pentru a vă înregistra la buletinul informativ, este suficient să furnizați adresa dvs. Opțional, vă rugăm să furnizați un nume pentru a vă putea adresa personal în buletinul informativ. Înregistrarea are loc printr-un așa-numit. "Procedura de înscriere dublă". După înregistrare, veți primi un e-mail prin care vi se va solicita să confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nicio terță parte să nu se poată conecta cu o adresă de e-mail străină. Înregistrăm înregistrările pentru buletinul informativ și economisim timpul de înregistrare și confirmare (inclusiv orice modificări), precum și adresa IP pentru a putea furniza dovezi ale procesului de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Această înregistrare a procesului de înregistrare se bazează pe art. 6 paragraful 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim constă în verificabilitatea consimțământului de a primi buletine informative.

  Vă puteți revoca consimțământul în orice moment cu efect viitor și, prin urmare, puteți înceta să primiți buletinul informativ. Veți găsi un link pentru revocare în buletinele informative.

 

 • Prelucrarea datelor relevante pentru contract de către Messer Romania Gaz SRL se bazează pe art. 6 subsecțiunea 1 lit. b GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR dacă este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale la cererea persoanei vizate. Messer Romania Gaz SRL prelucrează datele relevante pentru contract pentru a îndeplini un contract pentru livrarea și furnizarea de gaze către clienții săi, inclusiv serviciile conexe pentru clienți și servicii.

 • Prelucrarea datelor video se bazează pe art. 6 subsecțiunea 1 lit. f) GDPR. În conformitate cu aceasta, prelucrarea este legală dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale operatorului sau ale unui terț, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal prevalează, în special atunci când persoana vizată este un copil. Interesul nostru legitim constă în exercitarea regulilor interne, în prevenirea infracțiunilor și în păstrarea probelor în caz de infracțiuni.


c) Informații generale despre IBM Deutschland GmbH ca destinatar al datelor

Programele IT cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră sunt găzduite de IBM Deutschland GmbH ("IBM"). În acest context, IBM desfășoară activități de prelucrare a datelor numai în numele și în conformitate cu instrucțiunile Messer Romania Gaz SRL.

d) Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor

Messer Romania Gaz SRL transmite date către terți numai dacă există un temei juridic pentru aceasta, în special consimțământul pentru transmiterea către terți, executarea unui contract necesită acest lucru, o echilibrare a intereselor - în special în cadrul societăților Messer SE &; Co. . KGaA – justifică sau îndeplinește cerințele legale conform cărora suntem obligați să furnizăm informații, să raportăm sau să transmitem date. În caz contrar, datele sunt transferate numai furnizorilor externi de servicii care prelucrează datele exclusiv în numele nostru.

În cadrul Messer Romania Gaz SRL, numai acele funcții și departamente interne primesc datele cu caracter personal necesare și necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

e) Informații generale despre perioada de păstrare

Datele din contactele de afaceri și datele relevante pentru contract vor fi, în general, șterse numai dacă refuzați prelucrarea ulterioară.

Toate datele cu caracter personal ale contactelor de afaceri, partenerilor de afaceri și clienților prelucrate în contextul încheierii și executării unui contract vor fi păstrate pentru o perioadă de până la 10 ani, în conformitate cu reglementările naționale aplicabile privind păstrarea (în special legislația fiscală și comercială).

Fotografiile vor fi șterse de îndată ce nu mai există niciun consimțământ și / sau nicio altă justificare care să justifice prelucrarea datelor.

Datele din contactele de afaceri care sunt prelucrate pentru a trimite buletine informative vor fi șterse dacă vă revocați consimțământul de a primi buletine informative.

Datele video sunt sterse dupa 30 de zile, cu excepția cazului în care motive importante și factuale justifică o păstrare mai lungă.

f) Prelucrarea datelor dumneavoastra într-o țară terță

Datele vor fi transferate în locații din afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE) (așa-numitele țări terțe) dacă există un temei juridic pentru acest lucru, cum ar fi consimțământul, executarea unui contract necesită acest lucru sau acest lucru este cerut de lege.

Datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate într-o țară terță în legătură cu implicarea furnizorilor de servicii ca parte a procesării comenzilor.

Dacă nu există o decizie de adecvare din partea Comisiei Europene cu privire la un nivel adecvat de protecție a datelor pentru țara în cauză, ne asigurăm, în conformitate cu reglementările UE privind protecția datelor, prin contracte adecvate, că drepturile și libertățile dvs. sunt protejate și garantate în mod adecvat. Informații relevante, dovezi și o copie pot fi solicitate de la Messer Romania Gaz SRL, la cerere.

g) Informații în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (e) GDPR

Furnizarea detaliilor de contact de afaceri și a datelor relevante pentru contract este necesară pentru încheierea sau implementarea și prelucrarea unui contract/a unei relații de afaceri. Nu aveți nicio obligație de a furniza informațiile dvs. personale. Nu vor exista consecințe dacă nu furnizați informațiile dvs. personale. Cu toate acestea, utilizarea datelor dvs. de contact ca persoană de contact a companiei dvs. promovează relația de afaceri dintre Messer Romania Gaz SRL și compania sau angajatorul dvs.