Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de acetilena

Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de acetilena

Această informare furnizată de Messer Romania Gaz SRL privind Fabrica de Acetilena Mintia, strada Santierului, nr. 1 este elaborată în concordanţă cu prevederile Directivei Europene 96/82/EC transpusă în legislatia natională prin HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi se adresează locuitorilor localitatii Mintia.

Documentul conţine informaţii privind activitatea desfaşurată la instalaţia de productie Acetilena şi măsurile ce trebuie să fie luate de populaţie în cazul producerii unui accident major.

Documentul poate fi consultat / descărcat cu un singur click.