Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de oxigen

Informaţii către public în caz de accident major - Fabrica de oxigen

Informare furnizată de Messer România Gaz SRL privind Fabrica de oxigen de la Reşiţa.

Această informare furnizată de Messer Romania Gaz SRL privind Fabrica de oxigen din Reşiţa, strada Vântului, nr. 16B este elaborată în concordanţă cu prevederile Directivei Europene 96/82/EC transpusă în legislatia natională prin HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi se adresează locuitorilor Municipiului Reşiţa.

Documentul conţine informaţii privind activitatea desfaşurată la instalaţia de separare a aerului Reşiţa (Fabrica de oxigen) şi măsurile ce trebuie să fie luate de populaţie în cazul producerii unui accident major. Poate fi consultat / descărcat cu un singur click.