Politica de Confidențialitate a datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact de afaceri

Politica de Confidențialitate a datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact de afaceri

Scopul prezentului document este să vă informeze în calitate de persoană de contact de afaceri a Messer Romania Gaz SRL, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Date cu caracter personal se referă la orice informații în legătură cu dvs. Acestea includ şi informații care se pot referi la dvs. în mod indirect, de exemplu prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare sau un identificator online. Identificabilă este și o persoană care poate fi cunoscută pe baza uneia sau a mai multor caracteristici specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice şi culturale, ale acelei persoane fizice.

 1. Obiectul aplicaţiei; entitatea responsabilă pentru datele dvs.

Compania Messer Romania Gaz SRL (“Messer”) este responsabilă pentru prelucrarea informațiilor dvs. în calitate de persoană de contact de afaceri în cadrul relației de afaceri cu angajatorul / compania dvs.

 1. Detalii de contact ale operatorului şi ale responsabilului cu protecţia datelor
  1. Detalii de contact ale operatorului

Messer Romania Gaz SRL Str. Delea Veche, nr 24 Corp A, Etaj 2, 3

RO-024102 Bucuresti S2 Telefon: +40 21 327 36 24

  1. Detalii de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Detaliile de contact ale fiecărui responsabil cu protecția datelor la Messer sunt după cum urmează:

Str. Delea Veche, nr 24 Corp A, Etaj 2, 3

RO-024102 Bucuresti S2 Telefon: +40 21 327 36 24

E-Mail:

 1. Ce date prelucrează Messer?

Pe durata relației de colaborare cu clienții și a activităților de afaceri contractuale, Messer va prelucra următoarele tipuri de informații cu caracter personal:

 • Informații pentru baza de date clienti - Customer Relationship Management (“CRM”), precum numele, numărul de telefon de afaceri și adresa de email de afaceri;
 • Informații privind persoanele de contact de afaceri, precum adresa e-mail de afaceri, adresa poștală de afaceri, numărul de telefon de afaceri;
 • Informații suplimentare privind funcția dvs. în compania dvs. și activitățile privind Messer;
 • Informațiile necesare privind conformitatea și gestionarea riscurilor, inclusiv evaluările de calitate a produselor și serviciilor angajatorului / companiei dvs.;
 • Informații necesare pentru ridicarea/ livrarea de bunuri, precum numele, seria și numărul cărții de identitate, numărul de înmatriculare autovehicul. Aceste date sunt prelucrate inclusiv pentru împuterniciții beneficiarului;
 • Informații de securitate pentru toate persoanele care intră în perimetrul locațiilor Messer, inclusiv beneficiarii, împuterniciții beneficiarilor, etc.: imagini video, nume, serie și număr carte de identitate, număr înmatriculare autovehicul.

Următoarele date sunt denumite în continuare „date privind persoanele de contact de afaceri”.

 1. Ce face Messer cu datele?

Pe durata relației de colaborare cu clienții și a activităților de afaceri contractuale, Messer va realiza următoarele activități de prelucrare:

 • Datele privind persoanele de contact de afaceri sunt prelucrate pentru a încheia, executa şi rezilia contractele cu alte companii;

 • Datele privind persoanele de contact de afaceri sunt stocate în sistemul CRM al Messer şi prelucrate pentru a stabili și menține o relație de afaceri cu dvs. și compania dvs.;
 • Datele privind persoanele de contact de afaceri pot fi prelucrate în scopuri de raportare internă;
 • Datele privind persoanele de contact de afaceri sunt prelucrate în cadrul gestionării furnizorilor;
 • Datele privind persoanele de contact de afaceri sunt prelucrate în scopul conformității și gestionării riscurilor, inclusiv evaluările de calitate ale produselor și serviciilor companiei dvs.
 1. Informații generale
 1. Drepturile dvs.

La cerere, aveți dreptul de a obține gratuit informații privind datele dvs. personale stocate. Suplimentar, aveți dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte, dreptul de a obține o restricționare a prelucrării excesive a datelor cu caracter personal precum și dreptul de a obține ștergerea datelor personale prelucrate ilegal sau date care sunt stocate o perioadă prea îndelungată (în măsura în care nu există obligații legale de a stoca datele). În plus, aveți dreptul de a primi datele dvs. personale, pe care le-ați furnizat către Messer. Datele vor fi transmise către dvs. (sau către o terță parte numită de către dvs.), într-un format structurat, folosit în comun, şi lizibilă electronic (dreptul de portabilitate a datelor).

Vă rugăm să consultați și dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor în secțiunea de mai jos (d).

Pentru a vă exercita drepturile, puteți scrie un e-mail la .

 1. Informații Generale privind Baza legală a tuturor Proceselor de mai jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Messer este bazată pe Art. 6 (1) lit. f General Data Protection Regulation („GDPR”)/ Regulamentul General privind Protecţia Datelor (679/2016). În conformitate cu Art. 6 (1) lit. f GDPR prelucrarea datelor personale este legală dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Messer, cu excepția cazurilor în care respectivele interese sunt depășite de interesele dvs. sau drepturile și libertățile dvs. care necesită protecția datelor personale. Interesele legitime ale Messer constau în utilizarea și întreținerea detaliilor de contact ale partenerilor contractuali sau potențialilor viitori parteneri.

Puteți obiecta cu privire la prelucrarea acestor date în scop de marketing, în orice moment, fără să oferiți un motiv.

În plus, puteți obiecta în general cu privire la aceste date dacă există motive aplicabile în situația dvs. specifică și care se opun prelucrării datelor. Pentru a face acest lucru, puteți scrie un e- mail responsabilului cu protecția datelor.

 1. Informații generale despre Serviciile Informaționale ale Messer în calitate de beneficiari ai datelor

Sistemele IT în care informațiile personale sunt prelucrate, sunt deţinute exclusiv de companiile din Grupul Messer. În acest context, companiile din Grupul Messer realizează activități de prelucrare a datelor doar în numele și în conformitate cu instrucțiunile Messer.

 1. Informații Generale privind perioada de stocare

În general, datele persoanelor de contact de afaceri sunt şterse doar dacă obiectați cu privire la prelucrarea suplimentară.

Toate datele personale ale partenerilor de afaceri, care au fost prelucrate în cadrul încheierii şi executării unui contract, sunt stocate în conformitate cu legislația fiscală și contabilă în vigoare.

 1. Informații în conformitate cu Art. 13 (2) lit. e GDPR:

Furnizarea datelor dvs. în calitate de persoană de contact de afaceri nu este o cerință statutară sau contractuală sau o cerință strictă care trebuie introdusă într-un contract / o relație de afaceri. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele cu caracter personal. Nu există nicio consecință dacă nu furnizați date cu caracter personal. Cu toate acestea, utilizarea acestor date de contact facilitează relația de afaceri dintre Messer şi compania / angajatorul dvs.

 

Politica de Confidențialitate a datelor cu caracter personal pentru persoanele de contact de afaceri                          18.06.2019