R744 - Refigerant Natural

R744 - Refigerant Natural

Alternativa ecologică și rentabilă pentru agenții frigorifici clasici.

REGULAMENT F-GAZ – REFRIGERANŢI CLASICI

În ceea ce privește Regulamentul F-GAZ privind gazele fluorurate, am studiat foaia de parcurs 2014-2030 stabilită de Comisia Europeană pentru a limita emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră, multe dintre acestea având un potențial de încălzire globală (GWP) foarte mare. Până în 2030, emisiile de gaze fluorate trebuie să se reducã cu două treimi față de 2014. Pentru a atinge acest obiectiv, Directiva UE prevede o procedură de reducere treptată a tuturor cantităților de HFC (măsurate în echivalent CO2) introduse pe piață în Europa. În plus, în multe sisteme noi în care alternativele mai puțin dăunătoare sunt acceptate pe scară largă, utilizarea gazelor cu un conținut ridicat de GWP este interzisă. Acest lucru este probabil să aibă un impact major asupra accelerării tranziției către alternative inovatoare și prietenoase cu agentul frigorific. Există o alternativă naturală, sigură și rentabilă la agenții frigorifici sintetici existenți: CO2 (R744). Termenul R744 se aplică de obicei atunci când se referă la CO2 utilizat pentru refrigerare și aer condiționat.


CO2(R744)– ALTERNATIVA NATURALĂ

CO2 are proprietăți termodinamice excelente și, în plus, are avantaje semnificative în comparație cu agenții frigorifici clasici și alți alternativi:

•    CO2 este non-coroziv, non-toxic și neinflamabil
•    CO2 este ecologic, nu are potențial de epuizare a stratului de ozon (ODP=0) și are un potențial minim de încălzire globală (GWP=1)
•    CO2 este un produs fără cote, nu există restricții de producție, import sau utilizare în Regulamentul F-Gas


CALITATE SI SERVICII

Pentru majoritatea aplicațiilor industriale cu dioxid de carbon, o puritate a gazului de 99,9% asigură rezultatele dorite. Cu toate acestea, atunci când CO2 este utilizat ca agent frigorific R744, există cerințe suplimentare. Chiar și o ușoară creștere a conținutului de umiditate poate duce la coroziunea circuitului de agent frigorific din cauza formării acidului carbonic. Există, de asemenea, riscul ca depunerile de cristale de gheață să blocheze sistemul de conducte și să provoace funcționarea defectuoasă sau deteriorarea gravă a sistemului. Gazele necondensabile (de exemplu, azot, aer) pot crește presiunea în condensator. Messer recomandă o puritate CO2 de 99.995% (CO2 4.5) pentru utilizarea ca agent frigorific; în special, conţinutul de umiditate trebuie să fie sub 5 ppm în greutate.

Messer acordă atenție calității produsului atât în timpul producției, cât și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Toate procesele respectă standardele de management al calității EN ISO 9001 și reglementările interne de calitate și siguranță care se aplică întregului grup Messer.

Indiferent de aplicație, gazele comprimate și lichefiate necesită o atenție sporită a utilizatorului. Suntem bucuroși să răspundem la toate întrebările pe care le-ați putea avea cu privire la aplicație și la manipularea în siguranță a CO2.
 

Gaze speciale

Gaze speciale

Aveți standarde ridicate? Și noi, de asemenea. Gaze speciale de la Messer

Download Files Portlet

R744 - Refigerant Natural

Alternativa ecologică și rentabilă pentru agenții frigorifici clasici.

Descărcare selecție