Controlul gazelor de eşapament auto

Controlul gazelor de eşapament auto

INSPECȚIA PERIODICĂ A GAZELOR DE EŞAPAMENT

Creșterea rapidă a volumului de trafic contribuie semnificativ la poluarea generală a aerului. În majoritatea țărilor lumii, au fost stabilite standarde de emisii de gaze de evacuare și valori limită pentru a atenua această problemă. În Europa, există standarde de emisii pentru fiecare tip de vehicul. Aceste reglementări formează baza pentru aprobarea proiectării vehiculelor nou dezvoltate, precum și pentru testele periodice de conformitate cu limitele de emisie („inspecția emisiilor”) ale vehiculelor înmatriculate. Se măsoară emisiile de monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi.


LAMBDAMIX – GAZELE DE CALIBRARE CORECTE

Instrumentele analitice pentru măsurătorile controlului evacuarii autovehiculelor trebuie calibrate în conformitate cu reglementările specifice țării, la intervale regulate, cu gaze de calibrare de înaltă precizie, în conformitate cu concentrațiile prescrise ale componentelor probei. În unele țări, reglementările naționale impun utilizarea gazelor de calibrare cu un certificat de la un laborator acreditat conform EN ISO/IEC 17025. Messer oferă aceste gaze de calibrare ca şi gaze Lambdamix cu o certificare opțională de la un laborator acreditat.
 

Gaze speciale

Gaze speciale

Aveți standarde ridicate? Și noi, de asemenea. Gaze speciale de la Messer

Contactează-ne

Contactează-ne

Alege o acțiune

Download Files Portlet

You need to log in to access Download Files Portlet.