Gaze de calibrare

Gaze de calibrare

Soluții individuale specifice aplicației dumneavoastră

GAZE DE CALIBRARE PENTRU APLICAȚII INDIVIDUALE

Cele mai ridicate cerințe pentru amestecurile de gaze sunt formulate atunci când sunt utilizate pentru operarea instrumentelor analitice sensibile în asigurarea calității, sistemelor de siguranță, monitorizarea mediului sau a emisiilor. Cele mai multe dintre instrumentele analitice utilizate astăzi funcționează comparativ, la fel ca balanțele des întâlnite în piețele stradale pe vremuri. Așa cum acestea necesitau greutăți precise pentru a cântări corect, instrumentele analitice moderne folosesc amestecuri de gaze de înaltă precizie cu compoziții definite pentru calibrare. Deoarece acuratețea rezultatelor analitice depinde în mod critic de acuratețea gazelor de calibrare utilizate, Messer urmează un sistem strict de management al calității pentru a asigura cele mai înalte standarde de calitate în producția de gaze de calibrare.


COMPOZIȚIA AMESTECULUI DE GAZ

Compoziția gazelor de calibrare variază de la aplicație la aplicație - aceasta variază de la amestecuri binare simple în intervalul % până la amestecuri multicomponente în intervalul ppm sau chiar ppb. Datorită gamei aproape nelimitate de amestecuri posibile, Messer produce majoritatea gazelor de calibrare ca amestecuri individuale de gaze, conform specificațiilor clientului. Amestecurile individuale de gaze se caracterizează prin compoziția lor detaliată, exprimată într-o unitate convenită, toleranța de producție, incertitudinea compoziției certificate și perioada de stabilitate. Adaptat la diferitele cerințe ale clienților, Messer oferă gaze de calibrare în diferite categorii.


CATEGORII DE AMESTEC DE GAZ

În majoritatea aplicațiilor în tehnicile de măsurare, este folosită o incertitudine a gazului de calibrare de +/- 2% rel. Le oferim ca amestecuri Labline, de obicei cu o toleranță de producție în intervalul de +/-5% rel. Pentru măsurători de înaltă precizie, recomandăm calibrarea cu amestecuri Topline cu o incertitudine mai mică de +/- 1% rel. Amestecurile Labline și Topline pot fi produse cu o gamă largă de componente diferite în intervalul % și ppm. Pentru analiza în urme, de exemplu în monitorizarea mediului, Messer oferă amestecuri Traceline cu concentrații în intervalul ppb. Fiecare gaz de calibrare este furnizat cu un certificat de analiză (conform EN ISO 6141). Pe lângă compoziția nominală și determinată, incertitudinea acesteia și alte date tehnice, și data de expirare este menționată pe certificat. Perioada standard de stabilitate a gazelor de calibrare este de 1 an. În funcție de proprietățile chimice ale componentelor și de intervalul de concentrație, Messer oferă și o serie de gaze de calibrare cu perioadă de stabilitate prelungită (opțiune Longlife).


AMESTECURI ACREDITATE – GAZE DE CALIBRARE DE CEL MAI ÎNALT NIVEL DE CALITATE

Messer asigură în mod continuu cea mai înaltă calitate a gazelor de calibrare produse prin aplicarea unui management strict al calității. Pe lângă sistemul general de management al calității conform familiei de standarde EN ISO 9000, standardul EN ISO/IEC 17025 (Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare) acoperă cerințele specifice unui laborator. Prevederile principale privesc funcționarea si sfera de aplicare a unui sistem de management al calității precum si demonstrarea competenţei tehnice necesare pentru efectuarea calibrãrii.

Messer deține mai multe laboratoare acreditate conform EN ISO/IEC 17025 și poate oferi o gamă largă de amestecuri cu un certificat de la un laborator acreditat (Amestec acreditat EN ISO/IEC17025).  

Caracteristicile esențiale de calitate ale acestor amestecuri de gaze sunt trasabilitatea compoziției amestecurilor de gaze la standardele naționale și determinarea incertitudinii în conformitate cu o metodă recunoscută. Messer recomandă utilizarea gazelor de calibrare acreditate, dacă urmează să fie verificată respectarea obligațiilor legale (de exemplu, controlul emisiilor) sau dacă laboratorul însuși deține o acreditare, spre exenplu GMP sau EN ISO 17025.

Cu acreditarea suplimentară conform EN ISO 17034 (Cerințe generale pentru competența producătorilor de materiale de referință), laboratorul obține recunoașterea că îndeplinește cele mai înalte cerințe de calitate și competență, necesare pentru producerea materialelor de referință certificate. Materialele de referință certificate (MRC) joacă un rol important în chimia analitică, deoarece oferă puncte de referință de cel mai înalt nivel metrologic.

Fabrica Messer din Elveția deține acreditarea conform EN ISO 17034. Prin urmare, Messer poate oferi și un domeniu definit de materiale de referință certificate..

Contactează-ne

Contactează-ne

Alege o acțiune

Caracterizarea Amestecurilor de gaze

Aplicatii Analitice

Gaze speciale

Gaze speciale

Aveți standarde ridicate? Și noi, de asemenea. Gaze speciale de la Messer

Download Files Portlet

Invitatie de descarcare

Vă rugăm să selectați pliantele pe care doriți să le descărcați.

Descărcare selecție