Monitorizarea mediului

Monitorizarea mediului

MONITORIZAREA MEDIULUI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Protejarea mediului nostru este o prioritate de top. Toate țările din Europa au înființat o rețea națională de stații pentru monitorizarea emisiilor. Sunt monitorizate principalele impurități ale aerului, cum ar fi monoxidul de carbon, dioxidul de carbon, oxizii de azot, dioxidul de sulf sau hidrocarburile. Probele sunt prelevate la intervale scurte de timp și analizate prin cromatografie gazoasă. Măsurătorile continue se fac cu spectrometrie în infraroșu sau ultraviolet. Pentru a garanta o precizie ridicată de măsurare chiar și în cele mai mici intervale de concentrație, instrumentele de măsurare trebuie să fie calibrate în mod regulat cu amestecuri de gaze de calibrare de înaltă precizie. În unele cazuri, este necesară utilizarea gazelor de calibrare cu un certificat de la un laborator acreditat conform EN ISO/IEC 17025.


TRACELINE-AMESTECURI PENTRU ANALIZA DETECŢIEI

Messer oferă o gamă largă de gaze de calibrare pentru monitorizarea mediului. Cele mai importante componente pot fi fabricate până la intervalul scăzut de concentrație ppm sau chiar ppb (amestecuri Traceline). Multe dintre aceste amestecuri pot fi produse și cu un certificat de la un laborator acreditat conform EN ISO/IEC 17025.

Gaze speciale

Gaze speciale

Aveți standarde ridicate? Și noi, de asemenea. Gaze speciale de la Messer

Contactează-ne

Contactează-ne

Alege o acțiune

Download Files Portlet

You need to log in to access Download Files Portlet.